...

چون گفتنی باشد
و همه عالم از ريش من درآميزد
که مگر نگويم...
اگرچه بعد از هزار سال باشد
این سخن
بدانکس برسد ؛ که من خواسته باشم.

شمس

/ 2 نظر / 11 بازدید
mohammad

سلام عشق کلمه ايست سه حرفی که سه هزار معنی دارد

pldn

با سلام هر که را اسرار حق آموختند قفل کردند و دهانش دوختند