برگ سبزی است ....

    من  آن  شمعم          که   هر شب       تا    سحرگاه                                                    بنالم    ناله ای  ،   جانسوز   و    جانکاه     برآرم                  از           دل      تنگم                            فغانی                                                     بنالم            ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 34 بازدید
تیر 91
1 پست
آبان 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 86
1 پست
مهر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
دی 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
3 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
4 پست
بهمن 82
5 پست
دی 82
4 پست
آذر 82
4 پست
آبان 82
5 پست
مهر 82
4 پست
شهریور 82
5 پست
مرداد 82
6 پست
تیر 82
11 پست
خرداد 82
10 پست
اسفند 81
2 پست
عرفان
3 پست
خودشناسی
1 پست
سیروسلوک
1 پست
تصوف
2 پست