برگ سبزی است ...
ساعت ۳:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٢/۳۱   کلمات کلیدی:

*

ستاره ای را

از آسمان چيدم

اما افسوس

شب به آن چسبيده بود

*

سکوت می کنم

همراه درختان

و همراه جانور کوچکی

که در جایی دور زندگی می کند

دور از هیاهوی شما

برای هیچ

*

ستاره ها چه دورند

از ما

و ما چه دوریم

از هم

*

اینهمه زندگی

مقدمه ای بود

برای آخرین حرف

یعنی مرگ

همچنان که مرگ نیز

مقدمه ای است

برای اولین حرف

که سکوت است