برگ سبزی است ...
ساعت ٢:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱/٢۳   کلمات کلیدی:

« در عشق تو بی جسم  همی  باید زیست »

گر نیست  کسی میان  تن  پس  من کیست

من   خاموشم  و   فغانم  اندر  دل   و  جان

ولله    که  این  آه  و فغان   از  من  نیست