کلام خدا
ساعت ۳:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/٢۳   کلمات کلیدی:

 

* همه کسانی که از گناهانشان توبه کنند و به سوی من بازگردند ، آمرزیده خواهند شد .                                                                                                                  

 

* آنها چشمانش را می بستند ،  به او سیلی می زدند و می گفتند : ای پیغمبر ! از غیب بگو ببینیم چه کسی تو را زد ؟  و بسیار سخنان ناشایست دیگر به او می گفتند .... و عیسی فرمود : خدایا ، این مردم را ببخش زیرا که نمی دانند چه می کنند .

                

* عیسی فرمود : ( در آخرالزمان ) قومها و ممالک علیه یکدیگر به جنگ برخواهند خواست ، زلزله های عظیم ، قحطی ها و بیماریهای مسری در بسیاری از نقاط روی خواهد داد و در آسمان نیز چیزهای عجیب و هولناک دیده خواهد شد . پس وقتی این رویدادها آغاز می شوند ، بایستید و به بالا نگاه کنید ، زیرا نجات شما نزدیک است .

 

* هنگامی که به اورشلیم نزدیک شدند و عیسی شهر را از دور دید به گریه افتاد و در حالیکه اشک می ریخت گفت : ای اورشلیم ، صلح و آرامش جاوید در اختیار تو قرار داده شد آما تو آن را رد کردی ... ( روزی خواهد آمد ) که ساکنانت را به خاک و خون خواهند کشید و نخواهند گذاشت سنگی بر سنگی باقی بماند .

 

* چه دشوار است که ثروتمندی وارد ملکوت خدا شود . گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از وارد شدن شخص ثروتمند به ملکوت خدا .

 

* ( عیسی گفت :) باز گشت من  ، در واقع همچون برق خواهد بود که در تمام آسمان می درخشد . در زمان بازگشت من مردم دنیا مانند زمان نوح  ، نسبت به امور الهی بی توجه خواهند بود .  

 

آنچه خواندیم برگرفته از انجیل لوقا بود . می دانید که در روایات اسلامی هم به این نکته اشاره شده است که حضرت عیسی نیز همراه با  حضرت مهدی ظهور خواهد کرد و یاور و پشتیبان او خواهد بود .

درود خدا بر عیسی و بر مهدی .