کلام خدا
ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/۱٤   کلمات کلیدی:

از سوره نحل :

 

* ( اوست خدایی که ) فرشتگان را با وحی به امر خویش بر هرکس از بندگانش که بخواهد فرو می فرستد.

 

* بیان راه میانه با خداوند است ، و بعضی از آن (راهها ) بیراهه است .

 

* و خداوند آنچه پنهان و آنچه آشکار می دارید ، می داند .

 

* پس در زمین سیر و سفر کنید وبنگرید که سرانجام انکار پیشگان چگونه بوده است ؟

 

* به خدا که برای امتهای پیش از تو هم ( پیامبرانی ) فرستادیم ، آنگاه شیطان اعمالشان را در نظرشان بیاراست و امروز او سرور ایشان است .

 

* پس برای خداوند مثل نزنید ، چرا که خداوند می داند و شما نمی دانید .

 

     * پس اگر ( مردم ) روی برتافتند ، ( بدان که ) بر تو تنها پیام رسانی آشکار است .

 

* آنچه نزد شماست به پایان می رسد و آنچه نزد خداوند است ، پاینده است .

 

     * آری او (شیطان ) بر کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگارشان توکل می کنند دست ندارد . سلطه        او فقط بر کسانی است که دوستدارش هستند .

 

    * پروردگارت در حق کسانی که از روی نادانی مرتکب کار ناشایستی شده اند و سپس توبه و                  درستکاری کرده اند ( بدان که ) پروردگارت پس از آن آمرزگار و مهربان است .