برگ سبزی است ...
ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٠/۱۸   کلمات کلیدی:

 

در خاک  گرفتارم  و  چون خاک   کمینم

در دشت  پریشانم  و صیدی  به کمینم

 

دستم  شده  کوتاه  ز هر جا و  ولیکن

در من  به حقارت  منگر من نه همینم

 

من   واله  هر  ناله   برخاسته   از  دل

من  تشنه هر چشمه جوشان ز زمینم

 

هرچند که حیرانم و در محبس خویشم

هرچند  چو باغی به خزان  سردوحزینم

 

اما  به  امید سحری چشم  به  راهم

بذری  به  دل  خاکم  و  بی تاب ترینم

 

من مشتعل عشقم و از خود خبرم نیست

آباد  کن   این  دل    که  خرابات  نشینم

 

هرچیزکه ازدوست رسدعین ثواب است

در جام   به جز   عکس  رخ  یار   نبینم