برگ سبزی است ...
ساعت ٢:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٩/٢٠   کلمات کلیدی:

*

چه بازی زیبایی است

این که شب و روز

در رفت و آمدند

و ما می مانیم

و ما در رفت و آمدیم

و شب و روز

می مانند

*

کاش می توانستم

چون آبشاری بگریم

و چون رودی بگریزم

و چون دریا بخروشم

اما شعر می نویسم

که گاه چون آبشاری است

و گاه چون رودی است

و گاهی هم چون دریاست

و گاهی چون من

حبابی بیش نیست

*

کاش گیاهی تنها

در اعماق دریایی دوربودم

و مرا از رفت و آمد آدمها

بر آب

خبری نبود

*

زمین به ما

لبخند می زند

و گلی می روید

آسمان به ما

لبخند می زند

و باران می بارد

ما هم به هم لبخند می زنیم

ولی گلی نمی روید

و بارانی نمی آید