برگ سبزی است ...
ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۸/٢٢   کلمات کلیدی:

                                     مرثيه

 

رفت آن خورشيد شب و آن جلوه شبهای تار

ماند  اين  تاريكی  و  اين  ظلمت  بی اعتبار

 

رفت    آن  روشنگر   راه    هزاران    كاروان

مانداين صحرای غم وين كژرهه بی ساربان

 

رفت آن مولای درويشان ازاين  دنيای خاك

ماند  درد و حسرت عالم  پی  آن روح  پاك

 

رفت  نامش بی درنگ از  خاطر  نامردمان

ماند   داغش   جاودانه   بر دل  صاحبدلان

 

رفت   جانم   از  بدن   در  ماتم    مولا  علی

ماند مشتی  خاك بر جا  رحمتم كن  يا علی

 

نور حق  هرگز نميرد  تا  ابد  باشد  عيان

گرچه   ناپيدا   بود    از  ديده   نا محرمان

 

اشك وحسرت زين فراق وننگ ونفرت زآن جفا

وارهان  ما  را  خدايا      زين  شب   بی انتها