برگ سبزی است ...
ساعت ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/٢٤   کلمات کلیدی:

سه رباعی 

*

عمریست  اسیر نفس  و نفس  خودم

ازخویش رها نه ام  که درحبس خودم

من    قصه  نا نوشته   نیک  و  بدم

من  ماه   فرو فتاده    شمس   خودم

*

آمد  به  برم  آن  مه  نو  ، دوشینه     

دستار به سر ، جامه به تن پشمینه

گفتا  که از این راه به جایی  نرسی

برخیز    ز خواب   ،  رهرو  دیرینه

*

اين كهنه سرای  جای  آسودن  نيست

در آخر كار ، جز كه  فرسودن  نيست

ای چرخ زمانه دست ازاين خرقه بدار

اين  خرقه  كهنه ، لايق سودن نيست