برگ سبزی است ...
ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/٢   کلمات کلیدی:

 

 در اين زندان پرمحنت چه اميدی به فردايی

در اين بازار پرغوغا چه ايمانی چه سودايی

 

شب و روزم به سرآمد در اين عالم چو بيکاران

نکشتم  دانه ای  و  بر نيامد گل  ز صحرايی

 

همه کارم  ز خودکامی به  بدنامی کشید آخر

کجا ازخود گریزم  ،  چون گزیرم نیست از مایی

 

مرا  گفتی دلا  روزی  شب  محنت به سر آید

چه شبها  تا  سحر  بیدار ماندم  تا  تو باز آیی

 

چنان  زنجیر بگسستم  زپا زین  محبس خاکی

که  مجنونان    ز من  آموختند   آیین  شیدایی

 

مجو  ديگر تو  نام نيک  از من  در خراب آباد

که گشتم شهره در رندی و بدنامی و رسوایی

 

اگررندی چورندان باش وگرخامی شبت خوش باد

همان  به   خفته تر  باشی و بر بالین   بیاسایی

 

چه خوش گفت آن قلندر با من درويش هرجايی

حرامت باد  در کوی مغان  خواب  و  تن آسایی

-------------------------------------------------------------------------------------

* اين مصرع از حافظ است .