از بيژن جلالی
ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٥/٢٧   کلمات کلیدی:

*

اگر کسی مرا خواست

بگویید رفته باران ها را

تماشا کند

و اگر اصرار کرد

بگویید برای دیدن طوفان ها

رفته است

و اگر باز هم سماجت کرد

بگویید رفته است

تا دیگر بازنگردد

*

اگر هم شاعر خوبی نباشم

چه باک

خرگوشی یا گرازی خواهم بود

که تنها در گوشه بیشه ای

می میرد

*

به حرف اصلی شعرم

رسیده ام

یعنی به مرگ

و شعرم را درپای آن

به خاک می سپارم

*

گربت اومده

گربه من نمی آد

گربه من مرده