برگ سبزی است ...
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٤/۳٠   کلمات کلیدی:

سه رباعي

*

بر سبزه خاك من ، گذر خواهي كرد

در كوزه گلي غمين نظر خواهي كرد

اين كوزه و آن خاك ، تو را مي گويند

خوش باش توهم چومن سفرخواهي كرد

*

ديريست در اين ديرمغان حيرانم

چون ذره  ناچيزم  و سرگردانم

چون ازسرتدبير به خود مي نگرم

من نيز چو اين دير مغان ،  ويرانم

*

در عشق تو دل سوختم و سود نكرد

بختم دل من را  ز تو خشنود نكرد

گفتي كه به عشق جان و دل را سوزند

سوزانده ام آن دو را ، ولي دود نكرد