چند شعر سپيد از بيژن جلالی
ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٤/٢٤   کلمات کلیدی:

*

يك كبوتر ياكريم

كه در قاب پنجره

روی شاخه درخت

نشسته بود

پرواز كرد

و ميبينم جايش

چقدر برايم خالی است

*

آنچه را كه زمزمه می كنم

فقط چند گذرنده

خواهند شنيد

آنها هم خواهند پنداشت

كه باد است

كه در شاخه ها زمزمه می كند

*

چه صبری دارند درخت ها

در سرما و برف

و چه سكوت گويايی دارند

زيرا بهار هميشه همراهشان است

و اميدشان جايی در آسمانهاست