برگ سبزی است...
ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٤/٩   کلمات کلیدی:

* بعضی ها مثل آب روانند
و بعضی ها مثل سنگ صبور
من مثل آتش می سوزم

*باران آرام بر گورستان می باريد
و بوی خاک را همه جا منتشر می کرد
باد به تندی در شهر می وزد
و بوی تعفن
همه جا را می گيرد

*ای کاش
شيطان
به انسان
سجده کرده بود

*جهان چون خانه ای تاريک است
بدون در
و با پنجره ای
رو به آسمان