...
ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۱/۱٢/٢٦   کلمات کلیدی:
چون گفتنی باشد
و همه عالم از ريش من درآميزد
که مگر نگويم...
اگرچه بعد از هزار سال باشد
این سخن
بدانکس برسد ؛ که من خواسته باشم.

شمس