باز هم از بيژن جلالی
ساعت ٧:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٢/٢٥   کلمات کلیدی:

*من آخرين هستم
برای گفتن آنچه
اولين ها گفته اند


*برای گفتن
دهانم را می بندم
تا شايد حرفی
گفته باشم


*به سوی مرگ تنها می رویم
و درمی یابیم که به سوی زندگی نیز
تنها می رفته ایم


*کاش به جای اندیشه
چراغی در دست داشتیم
و به جای دیدن
صدای خدا را می شنیدیم


*روی صفحه سفید را
برای یارگاری
سفید می گذارم


*شعله های آتش
همه چیز را جز شعر
می سوزانند