... و سه رباعی از مولانا
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٥   کلمات کلیدی:

من درد تو را ز دست آسان ندهم

دل برنکنم ز دوست تا جان ندهم

از  دوست  به یادگار  دردی دارم

کآن درد به صد هزار درمان ندهم

*

تا با غم عشق تو   مرا کار افتاد

بیچاره دلم   در غم  بسیار افتاد

هرچند فتاده بود اندر غم عشق

اما نه چنین زار  که این بار افتاد

*

من ذره و خورشید لقایی تو  مرا

بیمار غمم   عین دوایی  تو  مرا

بی بال و پر اندر پی تو  می پرم

من کاه شدم چو کهربایی تو مرا