سه رباعی از شیخ ابوسعید ابوالخیر
ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱۸   کلمات کلیدی:

 

بختی نه که با دوست درآمیزم من

صبری نه که از عشق بپرهیزم من

دستی نه   که با قضا  درآویزم من

پایی نه که از دست تو بگریزم من

*

گفتم چشمم!گفت به راهش می دار

گفتم جگرم ! گفت   پرآهش  می دار

گفتم که دلم ! گفت چه داری در دل؟

گفتم غم تو ! گفت  نگاهش می دار

*

عشق  تو  بلای دل درویش من است

بیگانه نمی شود مگرخویش من است

گفتم   سفری  کنم    ز  غم   بگریزم

منزل منزل   غم تو در پیش من است