ظهور شیعه 2
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٢   کلمات کلیدی:

... هنوز بیست سال از رحلت پیامبر نگذشته بود که عمال خلافت که عده ای از آنان صحابی نیز بودند، بنای بی بند و باری را گذاشته و علنا روش بیدادگری را پیش گرفته و امنیت را از مردم سلب کردند که در نتیجه منجر به شورش مردم علیه خلافت و قتل عثمان گردید . و سرانجام نیز بعد از جنگهای داخلی جمل ، صفین و نهروان و شهادت امیرالمومنین علی ، معاویه به هر ترتیب بود روی کار آمد و خلافت را به امپراتوری تبدیل کرد.

فضاحت و رسوایی این فجایع ، به حدی هویدا است که به هیچ وجه نمی توان آن را پرده پوشی کرد جز این که گفته شود اصحاب کرام مجتهد بودند !

در مدت حکومت اینها که حدود هفتاد سال طول کشید ، جز نامی از اسلام باقی نماند و حکومت اسلامی تبدیل به یک امپراطوری جائرانه صد در صد عربی گردید .

سپس پس از جنگهایی خونین ، حکومت ننگین بنی امیه سرنگون شد و بنی عباس روی کار آمدند . ولی روی کار آمدن بنی عباس هم دردی را دوا نکرد و تا اواسط قرن هفتم مشکلات دینی روز به روز شدیدتر شد و پس از آن تا امروز که چهاره قرن از هجرت می گذرد ، وضع عمومی جامعه اسلامی در انحطاط است .

.... از اینجا است که شیعه هرگز حاضر نیست این حوادث اسف بار را به پای اسلام نوشته و اعمالی که از اکثریت صادر شده را به حسن نیت حمل کرده و زبان به انتقاد نگشاید . اکثریتی که خاندان رسالت را ریشه کن کرده و سرهایشان را از شهری به شهری به ارمغان می بردند .

سالهای متمادی لعن اهل بیت و بخصوص علی (ع) جزء فرایض دینی محسوب میگردید ، تا کار به جایی کشید که اعتقاد همین اکثریت بر این مستقر شد که رافضی ، یعنی شیعه از اسلام خارج است و در اثر همین اعتقاد خون صدها هزار بی گناه ریخته شد .

سیاه ترین روزگاری که به این طائفه گذشته ، همان سه قرن اول بعد از هجرت بوده و از این رهگذر پیشوایانشان آنها را امر به تقیه نموده بودند . پس از آن در اثر فعالیت رجال شیعه و تبلیغات دانشمندانشان گاه و بیگاه در گوشه و کنار جامعه اسلامی محیط های مناسبی برایشان پیدا می شد ، مانند زیدیه در یمن ، سلطنت فاطمیین در مصر و سلطنت آل بویه . وسیع ترین محیط مناسب همان بود که در اثر مبارزات خونین صفویه پیدا شد و کشور پهناوری را مثل ایران آن روز اشغال کرد که تا امروز پابر جاست .

و اما مشکل دوم  که از مسئله الغای ولایت دامنگیر اسلام شد ، از بین رفتن مرجعیت علمی اهل بیت و تعطیلی مدرسه آنان بود که پیامبر اکرم آنها را سرچشمه فرهنگ اسلامی و مرجع تعلیم و تربیت عمومی قرار داده بود .