...
ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۱/۱٢/٢٦   کلمات کلیدی:
چون گفتنی باشد
و همه عالم از ريش من درآميزد
که مگر نگويم...
اگرچه بعد از هزار سال باشد
این سخن
بدانکس برسد ؛ که من خواسته باشم.

شمس


 
آغاز
ساعت ٢:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/۱٢/٢٦   کلمات کلیدی:
به نام خداوند جان و خرد کز این برتر انديشه برنگذرد
خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای

در روزهای آخر سال هستيم.سال نو بر همه ايرانيان مبارک باد.